Etikettarkiv: skilsmässa

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad – Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) på två olika sätt:

  • Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten.
  • Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning till tingsrätten. Om bara den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad uppmanar tingsrätten den andra maken att meddela hur denne ställer sig yrkandet om äktenskapsskillnad. Båda makarna kan också kallas till tingsrätten för att personligen lämna besked om sina ståndpunkter vid en muntlig förhandling.

Läs mer