Etikettarkiv: vad är brott

Försök till brott

Försök till brott

Försök till brottFörsök till brott är en handling som innebär att en person påbörjat men inte fullbordat ett brott. Straffbart vid vissa grova brott.

Brottsbalken 23 kap, 1 §:
”Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.”

 

Läs mer