Lagfart

Lagfart

Lagfart – Köparen av fastigheten är skyldig att inom 3 månader söka lagfart. Lagfarten innebär att äganderätten till fastigheten förs in i fastighetsregistret.

Lagfart

Vid ansökan prövas om köpet uppfyller de formella krav som ställs. Vid formella fel kan ansökan avslås. Om köpet är beroende av villkor eller särskilda tillstånd kan en vilande lagfart utfärdas i väntan på att alla förutsättningar för full lagfart uppfylls.

Läs mer om fastighetsrätt här på Juridik På Internet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *