Kategoriarkiv: Skatt privatpersoner

Skatter – Skatteinformation från Skatteverket för privatpersoner!

Underhållsbidrag till barn

Avdrag för underhållsbidrag till barn?

Du får normalt inte avdrag för underhållsbidrag till barn. Du kan aldrig få avdrag för periodiskt understöd till hushållsmedlemmar. Du får inte heller avdrag för utbetalningar till en person som är under 18 år eller till någon som inte avslutat sin utbildning, om inte understödet är ett skadestånd.

Läs mer

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Läs mer

Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för dubbel bosättning. Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.
För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.

Läs mer

Avdragsrätt pensionsförsäkring

Avdragsrätt pensionsförsäkring. Om du har pensionssparat i pensionsförsäkring eller på pensionssparkonto kan du göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på kontot. Du måste själv äga försäkringen eller pensionssparkontot för att få göra avdrag. Om du har inkomst av tjänst får du göra avdraget som ett allmänt avdrag.

Läs mer