Likvidation

Likvidation

Likvidation – Den avveckling av en juridisk person som normalt föregår dess upplösning. Likvidation sker antingen frivilligt eller tvångsmässigt. Vid likvidation utses en likvidator som genomför likvidationen. Alla tillgångar omvandlas då till pengar och eventuella skulder betalas. Eventuellt överskott delas sedan ut till delägarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *