Allmänning

Allmänning – Mark som är samfälld, såsom skog eller betesmark samt tillhörande vatten. Allmänningen ägs eller får nyttjas av en samfällighet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *