Andrahandspantsättning

Andrahandspantsättning – Rättshandling varigenom en person, som tidigare upplåtit panträtt i viss egendom, därefter upplåter ny panträtt i samma egendom.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *