Arbetsbeting

Arbetsbeting – Ett avtal varigenom en person förbinder sig att åt annan utföra ett visst bestämt arbete mot överenskommen ersättning.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *