Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheterLag (1990:409) om skydd för företagshemligheter innehåller bestämmelser om straff för den som olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet eller som på annat sätt tar olovlig befattning med en företagshemlighet.

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *