Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskapMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela hotskalan och alla risknivåer – från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *