Tillväxtverket

TillväxtverketTillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt nationell, regional och lokal konkurrenskraft.

Läs mer om Tillväxtverket


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *