Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontrollFörordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken. 

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *