Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

Internrevisionsförordning (2006:1228)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *