Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Förordning (2007:19) om PCB m.m.Förordning (2007:19) om PCB m.m. innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avlägsnande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller har förorenats med PCB-produkter.

Förordning (2007:19) om PCB m.m. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *