Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m: 1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman.

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *