Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brottLag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott innehåller bestämmelser om sådana skriftliga medicinska utlåtanden av läkare som inhämtas av polismyndighet eller åklagarmyndighet i syfte att användas i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång i anledning av brott (rättsintyg).

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *