Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang: ”1 § Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det gäller även om allmänheten har tillträde till platsen.”

 Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *