Adress

Adress – En adress är en beskrivning av en plats för exempelvis en bostad eller lokal. Därutöver kan adress även ha innebörden av en unik logisk plats såsom exempelvis IP-adress” och ”minnesadress”.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *