Juristutbildningar

Juristutbildningar ger studenten kunskap i hur denne löser problem, analyserar och tolkar olika lagar och författningar. En stor del av en jurists dagliga arbete ägnas åt att läsa in och bearbeta juridiska material.

Juristutbildningen på universitet och högskola är i Sverige fyra och ett halvt års studier på heltid. Utbildningen leder fram till en juristexamen – tidigare juris kandidatexamen – som är en yrkesexamen. En juristexamen ger behörighet till yrken som exempelvis domare, åklagare, advokat och kronofogde men kan även leda till en mängd andra yrken inom privat och offentlig sektor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *