Avsättning samt återföring till periodiseringsfond

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 procent av inkomsten.

Juridiska personer får göra avdrag med högst 25 procent. Inom en sexårsperiod bestämmer du själv när du vill återföra fonden till beskattning. Enligt nya regler som gäller fr.o.m. taxeringsåret 2010 återförs periodiseringsfonderna i en bestämd ordning. Den äldsta periodiseringsfonden ska alltid återföras först.
Juridiska personer som har gjort avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Detta gäller de beskattningsår som påbörjats efter utgången av 2004.
Periodiseringsfonderna ska återföras till beskattning på en gång när du inte längre bedriver någon näringsverksamhet.
Källa: Skatteverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *