Underhållsbidrag till barn

Avdrag för underhållsbidrag till barn?

Du får normalt inte avdrag för underhållsbidrag till barn. Du kan aldrig få avdrag för periodiskt understöd till hushållsmedlemmar. Du får inte heller avdrag för utbetalningar till en person som är under 18 år eller till någon som inte avslutat sin utbildning, om inte understödet är ett skadestånd.

Du kan få avdrag för periodiska understöd om utbetalningen
– avser skadestånd
– avser fastställt underhållsbidrag till make eller tidigare make
– görs till en tidigare anställd
– görs på grund av bestämmelse i testamente, eller
– görs från juridiska personer och dödsbon utan att vara ersättning för avyttrade tillgångar (Utbetalningar från handelsbolag ska dock inte dras av).
Avdrag för skadestånd vid personskada ska göras med belopp som avser ersättning för förlorad inkomst som ska tas upp till beskattning eller för förlorat underhåll.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *