Kontrollplan

Kontrollplan – En kontrollplan är en plan som beslutas av kommunens byggnadsnämnd och som anger vilka kontroller som ska utföras och vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för byggnadsnämnden, samt vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden under byggtiden.