Låna pengar till företag

Låna pengar till företag – Om din företagsstart kräver finansiering så finns det en del att begrunda. Det är naturligtvis en fördel om du kan låta bli att låna pengar till ditt företag i inledningsskedet.

Detta eftersom du slipper att dras med räntekostnader och amorteringar vid en tidpunkt då du saknar eller har knappa intäkter.

Har du egna medel att satsa så bör du absolut göra det. Om inte du tror tillräckligt på din affärsidé för att riskera dina egna pengar så kommer inte andra potentiella finansiärer vara speciellt hugade att satsa sina medel.

Om din ambition att starta eget företag kräver utomstående finansiering så finns det olika möjligheter:

  • Banklån
  • Checkkredit
  • Riskkapital

Av ovanstående är banklån det vanligaste sättet att finansiera starten av eget företag. Vad gäller banklån så underlättar det om du behöver lånet för att investera i materiella tillgångar som har ett bra andrahandsvärde. Då kan banken ha en säkerhet i de materiella tillgångarna vilket kan underlätta för dig att slippa att gå i personlig säkerhet för banklånet.

Om dina kapitalbehov för att starta eget inte är så stora så kan en checkkredit räcka för att finansiera din företagsstart. Som vi tidigare varit inne på så bör du inte dra på dig större kostnader än vad som är nödvändigt när du skall starta eget. En checkkredit har i allmänhet högre ränta än ett banklån men i gengäld behöver du inte använda mer av krediten än vad du för tillfället har behov av. Den faktiska räntekostnaden kan således bli mindre vid finansiering med checkkredit än vad som är fallet med banklån.

En annan möjlighet till finansiering finns om du har välvilliga leverantörer eller kunder som kan tänka sig att hjälpa dig. Exempelvis kan kunder betala i förskott och leverantörer kan ge dig längre kredittid på fakturainbetalningar. Detta är ett finansieringssätt som många som står i begrepp att starta eget företag förbiser.

Vad gäller riskkapital så är riskkapitalister ett svårflörtat släkte. Om ditt företag har hög vinstpotential eller om finansiären i övrigt finner din affärsidé intressant kan det tänkas att denne satsar pengar i ditt bolag. Detta innebär vanligen att finansiären blir delägare i bolaget.

Slutligen så finns möjligheten att hyra eller leasa maskiner och utrustning och på så sätt minimera de initiala investeringarna när du skall starta eget företag.