Fullföljdshänvisning

FullföljdshänvisningFullföljdshänvisning är det samma som överklagandehänvisning. Det är en upplysning om hur ett beslut överklagas och skall alltid framgå av själva beslutet eller bifogas till detta.