Påföljd

Påföljd – Med påföljd avses det straff som en domstol utdömer till någon som begått en brottslig gärning. Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård samt böter och fängelse är exempel på olika påföljder.