Tingsnotarie

Tingsnotarie – En tingsnotarie är en jurist som gör en två år lång utbildningstjänstgöring vid en tingsrätt. Efter fullgjord tjänstgöring blir juristen notariemeriterad. Läs mer om juristutbildningar!