Departement

Departement – Ett departement förbereder regeringens ärenden inom sina respektive ansvarsområden.