Oligopol

OligopolOligopol är när en marknad domineras av ett fåtal stora företag.