Rättskälla

RättskällaRättskälla är de skrivna och oskrivna källor som utgör rättssystemet. Exempelvis: Lagar, förordningar, rättspraxis och sedvanerätt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *