Sjöterritorium

Sjöterritorium – En kuststat har vad man kallar en baslinje och utifrån den beräknar man tre havszoner:

  1. Inre vatten
  2. Territorialhav
  3. Ekonomisk zon

Ett lands inre vatten och territorialhav sägs utgöra landets sjöterritorium.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *