Skadestånd

Skadestånd – Den som begått ett brott kan dömas att betala skadestånd till brottsoffret. Sådant skadestånd kan röra ersättning för förstörda kläder, kostnader för sjukvård, sveda och värk eller kränkning.

Vid ekonomisk skada kan den vållande parten bli skyldig att betala skadestånd. Skadeståndets storlek kan vara avtalat, framförhandlat mellan parterna eller tilldömt av domstol eller skiljenämnd.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *