Skyddsbelopp

SkyddsbeloppSkyddsbelopp är det absolut lägsta belopp som kronofogden kan acceptera för en fastighet vid en exekutiv auktionen. Skyddsbeloppet är det sammanlagda beloppet av alla fordringar med bättre rätt än exekutionsfordringen inklusive förrättningskostnaderna samt eventuella ägarhypotek enligt 12:29 1 p UB.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *