Skönstaxering

Skönstaxering – Den som trots upprepade uppmaningar inte lämnar någon deklaration eller den som lämnar en bristfällig deklaration kan skönstaxeras. En skönstaxering innebär att skatteverket uppskattar den skattskyldiges skatt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *