Spioneri

SpioneriSpioneri är ett brott mot rikets säkerhet som regleras bland annat i Tryckfrihetsförordningen:
spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt till
handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande
försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt,
underhandlingar, beslut, eller något förhållande i övrigt, vars
uppenbarande för främmande makt kan medföra men för
totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet, vare sig
uppgiften är riktig eller ej”
Tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 §


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *