Enkelt bolag

Enkelt bolag – Bildas genom att två eller flera personer avtalar om att samarbeta i bolag. Det enkla bolaget är inte en juridisk person. Bolaget är alltså inget självständigt rättssubjekt och kan därför inte äga tillgångar, låna pengar eller föra talan i domstol. Varje bolagsman (delägare) äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder. Bolagets vinster och förluster delas lika mellan bolagsmännen om inte annat avtalats.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *