Fåmansföretag

Fåmansföretag – Skatterättslig term som avser aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *