Partnerskap

Partnerskap – 1 januari 1995 infördes den svenska partnerskapslagen (Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap) som innebar att två personer av samma kön kunde ingå registrerat partnerskap. Homosexuella som då registrerade partnerskap fick därmed samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som par som ingått äktenskap.

Registrering fick ske om:

  •  en av partnerna hade sin hemvist i Sverige sedan minst två år, eller
  •  en av partnerna var svensk medborgare med hemvist i Sverige.

Registrering av partnerskap kunde endast utföras av civila myndigheter och båda partnerna var tvugna att vara över 18 år.

Med svensk medborgare jämställdes medborgare i Danmark, Island, Nederländerna och Norge.

Partnerskapslagen upphävdes den 1 maj 2009 eftersom äktenskapsbalken ändrades så att äktenskapet från och med då är könsneutral.

Registrerade partners kan ändra sitt partnerskap genom en anmälan eller genom att gifta sig, men kan också fortsätta vara registrerade partners.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *