Sekretessmarkering

SekretessmarkeringSekretessmarkering är folkbokföringsuppgifter som exempelvis personnummer, namn och adress är normalt offentliga. I vissa fall kan personuppgifter skyddas genom att en markering för särskild sekretessprövning (sekretessmarkering) förs in i folkbokföringsdatabasen (jfr 7 kap. 15 § SekrL).

Läs mer om sekretessmarkeringskatteverkets hemsida.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *