Tillitsteorin

TillitsteorinTillitsteorin är en grundläggande princip inom avtalsrätten som innebär att man vid bedömningen av giltigheten av en utfästelse eller vid tolkningen av avtalets innebörd utgår från den befogade tillit som avtalsparten väckt hos sin medkontrahent.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *