Tjänstefel

TjänstefelTjänstefel är ett brott som innebär att tjänsteman vid myndighetsutövande uppsåtligen eller på grund av slarv åsidosätter sin uppgift.

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.”
Brottsbalken 20 kap. 1 §


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *