Tredskodom

TredskodomTredskodom är en dom i tvistemål där rätten beslutar som käranden yrkat eftersom svaranden inte kommit till förhandling eller avgett skriftligt svaromål.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *