Att byta efternamn

Att byta efternamn

Att byta efternamn

När man ansöker om hindersprövning eller registrering av partnerskap bör man även anmäla vilket efternamn var och en ska bära i partnerskapet.

Att byta efternamn – Anmälan görs på blanketten SKV 7831, som finns att hämta på Skatteverket eller att ladda ner här.

Man kan välja mellan

  • att ha den enes eller den andres efternamn som gemensamt efternamn.
  • att var och en behåller sitt efternamn.

Som gemensamt efternamn får ni inte välja ett efternamn som en av er har från ett tidigare äktenskap eller registrerat partnerskap.

Mellannamn

Den av parterna som tagit den andres efternamn får ha ett tidigare efternamn som mellannamn. Har ni anmält att ni behåller de efternamn som ni hade före vigseln/registreringen av partnerskapet, får en av er, med den andres samtycke, ha den andres efternamn som mellannamn. En förutsättning är dock att det efternamnet inte har förvärvats genom ett tidigare äktenskap eller registrerat partnerskap. Det är bara den ene maken/partnern som kan ha den andres namn som mellannamn. Anmälan görs på blankett SKV 7831 som finns att hämta på Skatteverket eller ladda ner den här.

Vill man anmäla om mellannamn senare under äktenskapet, används blankett SKV 7630 som du kan hämta på Skatteverket eller ladda ner här.

Namnändring, efternamn

  • Mellannamn

Den som bär mellannamn kan när som helst genom anmälan ta bort sitt mellannamn.

  • Efternamn

Du som gift dig/ingått partnerskap och i samband med vigseln bytt namn kan när som helst under eller efter äktenskapet/det registrerade partnerskapet ta tillbaka det namn du hade som ogift. Vill du därefter byta till annat efternamn får du vända dig till Patent- och registreringsverket ellergöra en ansökan om namnbyte på  prv.se.