Tvegifte

Tvegifte – Tvegifte är ett brott som innebär att person som redan är gift ingår nytt äktenskap.

”Ingår den som är gift nytt äktenskap eller ingår ogift äktenskap med den som är gift, dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år.
Om den som är partner i ett registrerat partnerskap ingår äktenskap, dömes för olovligt ingående av äktenskap till böter eller fängelse i högst två år.”
Brottsbalken 7:1


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *