Fastighet

Fastighet – Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Varje fastighet har en egen fastighetsbeteckning. En fastighet består av ett eller flera markområden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *