Allmänt förvar

Allmänt förvar – Deposition av en betalning hos länsstyrelsen då en borgenär vägrar eller är förhindrad att ta emot betalningen. Ett annat skäl för allmänt förvar av ett belopp kan vara att borgenären är okänd. Genom deponeringen anses gäldenären ha betalat och undviker på så vis att hamna i dröjsmål med betalningen. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *