Rörlig ränta

Rörlig ränta – Ett lån med rörlig ränta innebär att räntesatsen på lånet styrs av marknadsräntan eller något index. Räntan ändras fortlöpande under lånets löptid.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *