Rådighetsfel

Rådighetsfel – Ett rådighetsfel föreligger när köparen inte får den rådighet över fastigheten som denne har rätt att förutsätta vid köpet p.g.a. ett myndighetsbeslut. Precis som gäller vid rättsliga fel krävs det att köparen var vid god tro vid köpet, d.v.s varken kände till eller borde ha känt till inskränkningen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *