Depositum regulare

Depositum regulare – En deposition där samma föremål som deponeras skall återlämnas vid exempelvis en hyresperiods slut.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *