Behörighet

Behörighet – Den rätt som genom en fullmakt tillkommer fullmäktigen att handla för fullamaktgivarens räkning gentemot tredje man.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *