ECB

ECB ECB är centralbank för den gemensamma valutan i Europa, euron. ECB:s huvuduppgift är att bevara eurons köpkraft och därmed prisstabiliteten i euroområdet. Euroområdet utgörs av de femton länder i Europeiska unionen som sedan 1999 infört euron.

Läs mer om ECB här: ecb.int


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *